Kategórie
Akciový tovar

Obchodné podmienky

Základné Informácie

Prevádzkovateľ zásielkového výdaja

4USt, spol.sr.o.
Štefániková 267/16
029 01 Námestovo
Zapísana v OR Okresný súd Žilina
Oddiel Sro, vl.č.: 55026/L
IČO: 46 184 309
DIČ: 2023302523
IČ DPH: SK2023302523

Bankové spojenie:
Banka : Československá obchodná banka
č.účtu: 4020745307/7500
IBAN : SK 05 7500 0000 0040 2074 5307

Povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti

Povolenie a kód PZS

Adresa prevádzky,kde si môžete prevziať internetovú objednávku

Výdajňa zdravotníckych pomôcok ANGELUS
Hviezdoslavova 45
029 01 Námestovo